Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PROO5 można składać wnioski na zakup paszy czy innych niezbędnych teraz wydatków (nie zakup koni) - 10 tys PLN jednorazowo, bez wkładów własnych.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa, a także odwołaniem zajęć w szkołach, przedszkolach i na uczelniach wyższych przez Ministerstwo, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podjął decyzję o odwołaniu wszystkich jeździeckich imprez sportowych rozgrywanych od 16 marca 2020 do czasu odwołania środków nadzwyczajnych przez władze państwowe. Dokładna data przywrócenia rywalizacji podjęta będzie w odrębnej uchwale.
 
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym w dn. 10/03/2020, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w sportowe uprawianie jeździectwa, a także organizację i obsługę sędziowską zawodów, które rozgrywać się będą w najbliższy weekend, Zarząd PZJ rekomenduje odwołanie również tych imprez. W przypadku nieodwołania zawodów, decyzję o udziale w nich pozostawiamy w gestii uczestników.
 
 
Wszelkie imprezy mistrzowskie oraz międzynarodowe organizowane w Polsce, w przypadku zmiany ich terminu tj. przesunięcia lub odwołania korzystać będą z pierwszeństwa w kalendarzu imprez. Opłaty za wpis do kalendarza PZJ za imprezy odwołane z powodu epidemii koronawirusa zostaną zwrócone.