Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Start

Zarząd WMZJ uprzejmie informuje, że Walne Zebranie sprawozdawcze wraz z wyborami do Zarządu na funkcję sekretarza odbędzie się 23.01. 2018r. w Olsztynie w Sali konferencyjnej Ośrodka Jeździeckiego AZSUWM w Kortowie o godz. 16.30 I termin lub godz. 16.45 II termin

 

Zapraszamy działaczy , trenerów , zawodników zrzeszonych Klubów na obrady Walnego Zebrania.

Za Zarząd Anna Zagrodzka – skarbnik WMZJ