Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Komisja

Zarzad WMZJ uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 17.12.2018 o godzinie 16.30 na spotkanie w sali  B 104 budynku Wydziału Nauk Technicznych UWM Olsztyn-Kortowo, zapraszamy przedstawicieli klubów. (wjazd bramą od ulicy Warszawskiej przy stadionie)