Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Start

Super User
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach programu Inwestycje w gospodarstwach na obszarach NATURA 2000 (PROW 2014-2020) możemy uzyskać do 500 tys. dotacji na budowę lub modernizację stajni lub do 200 tys. dotacji na zakup maszyn wykorzystywanych do utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ). Poziom zwrotu w przypadku młodych rolników sięga, aż 60%. Po lekturze tego artykułu dowiesz się dwóch rzeczy. Po pierwsze czy możesz i czy chcesz skorzystać z tego programu oraz jak to zrobić.
 
Ok. Zacznijmy od tego w jakim celu ten program został stworzony. Już sama nazwa – Inwestycje na obszarach NATURA 2000 – dużo mówi nam na temat ukierunkowania pomocy. Celem programu jest wsparcie inwestycji, które służą utrzymaniu trwałych użytków zielonych (TUZ). Według założeń programu tego typu projekty dzielą się na dwie kategorie. Po pierwsze mogą to być inwestycje budowlane, które służą utrzymaniu zwierząt trawożernych takich jak konie, bydło, owce, kozy czy daniele. Po drugie mogą to być inwestycje związane z zakupem maszyn wykorzystywanych do utrzymania TUZ położonych na obszarach NATURA 2000.

Odwiedz strone