Olsztyn ,
Warmia i Mazury

Start

Super User
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ przyjął następujące uchwały o następującym brzmieniu:pzj logo
 
Zarząd PZJ uchyla uchwałę Zarządu PZJ nr u/2781/3/E/2020 z dnia 12.03.2020.(nr U/2846/4/E/2020 z dnia 02.06.2020)
 
oraz
 
Zarząd PZJ zatwierdza znowelizowany dokument: „Wytyczne w Sprawie Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w Związku z Covid – 19” – wersja przesłana przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 02.06.2020 roku. (nr U/2847/4/E/2020 z dnia 02.06.2020)
 
Wyciąg z dokumentu Wytyczne w Sprawie Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w Związku z Covid – 19
 
Art. 31m. 375 Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich] 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” 3. Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor oraz o których mowa w pkt 1 niniejszego artykułu muszą być dostarczone w formie elektronicznej razem ze zgłoszeniami na zawody.