WMZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Regulamin rejestracji i licencjonowania WMZJ na 2017 rok.


Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później niż 2 tygodnie przed zawodami, PZJ nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok. 

 

Sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić:

1.      drogą mailową: na adres Pani Doroty Witkowskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proces rejestracji zaczyna się od momentu wpłynięcia na konto WMZJ wymaganych oplat rejestracyjno-licencyjnych oraz wymaganych druków na powyższy adres mailowy. Wszystkie druki rejestracyjno-licencyjne są dostępne na stronie WMZJ poniżej. Zachęcamy więc Państwa do przesyłania kompletu dokumentów e-mailem, co przyspiesza i upraszcza procedurę. Prosimy pamiętać o zamieszczeniu numeru kontaktowego oraz o starannym wypełnianiu dokumentów.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO REJESTRACJI ZAWODNIKA W WMZJ

1.      Wypełniona karta zgłoszenia zawodnika do rejestracji.

2.      Wypełniony wniosek o wydanie licencji rocznej.

3.      W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na reprezentowanie danego klubu i udział w zawodach.

4.      Potwierdzenie ubezpieczenia zawodnika - polisa na starty w zawodach (NNW) - w zakładce OPŁATY.

5.      Zaświadczenie lekarskie z przychodni sportowo - lekarskiej.

6.      W przypadku osób dokonujących rejestracji po raz pierwszy - legitymację potwierdzającą zdanie egzaminu na brązową odznakę jeździecką.

 

DOKUMENTY ZAWODNIKA:

1.      Zgłoszenie zawodnika do rejestracji w WMZJ

2.      Zgoda rodziców zawodnika niepełnoletniego na rejestrację

3.      Zgoda rodziców na starty w zawodach w danym roku

4.      Karta zdobywania norm licencyjnych: strona 1 ; strona 2

5.       Wniosek o wydanie licencji regionalnej rocznej zawodnika

 

DOKUMENTY KONIA:

1.      Zgłoszenie konia do rejestracji w WMZJ

2.      Karta rejestracyjna konia: strona 1 ; strona 2

3.      Wkładka do paszportu hodowlanego

 

 

DOKUMENTY KLUBU:

1.      Zgłoszenie klubu do rejestracji w WMZJ

2.      Karta rejestracyjna klubu- karta rejestracyjna str. 1 oraz  karta rejestracyjna str.2 

3.      Zgłoszenie do zawodów- oficjalny druk

4.      Rozliczenie osób oficjalnych na zawodach

 

DOKUMENTY SĘDZIEGO:

1.      Karta ewidencji sędziowań

2.      Sprawozdanie delegata sędziowskiego WZJ z zawodów

3.      Wzór wyników zawodów w skokach (dla sędziego dłównego)

 

  INNE:

1.      Statut Warm-Mazurskiego Związku Jeździeckiego

2.      Ustawa o sporcie kwalifikowanym

3.      Wytyczne dla organizatorów zawodów jeździeckich

 

Cennik opłat za rejestracje i  licencje zawodników i koni

oraz składek członkowskich na rzecz WMZJ obowiązujący od 1.04. 2012r.

Rodzaj opłaty

Kwota w PLN

Rejestracja Klubu w WMZJ
/ nie zawiera składki rocznej/

300,-

Roczna składka Klubu – członka WMZJ

100,-

Rejestracja zawodnika seniora – niezrzeszonego

200,

Rejestracja zawodnika seniora- zrzeszonego

100,-

Rejestracja zawodnika juniora- niezrzeszonego

150,-

Rejestracja zawodnika juniora- zrzeszonego

50,-

Licencja zawodnika seniora  na dany rok kalendarzowy

50,-

Licencja zawodnika seniora- niezrzeszony 

150,-

Licencja zawodnika juniora na dany rok kalendarzowy

20,-

Licencja zawodnika juniora - niezrzeszony

60,-

Rejestracja konia

50,-

Licencja konia

25,-

Przerejestrowanie zawodnika

50,-

Przerejestrowanie konia

50,-

  

    Pierwsza rejestracja Klubu, zawodnika, konia nie zawiera opłaty za licencję.


Kary za brak powyższego na zawodach przeznaczone na rzecz organizatora:

Lp.

Rodzaj opłaty

Kwota w PLN

1

Brak licencji Klubu w WZJ

50,-

2.

Brak rejestracji / licencji konia

30,-

·      

Brak licencji zawodnika , badań lekarskich i ubezpieczenia zawodnika oraz brak zgody rodziców/opiekunów na start nieletniego zawodnika skutkuje nie dopuszczeniem do zawodów.

 

 

Opłat dokonujemy na konto Warmińsko- Mazurskiego Związku Jeździeckiego:

 nr konta:  20 1020 3541 0000 5102 0066 1991

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZCZEPIENIE KONI

Dopuszczone szczepionki: FLUVAC, FLUVAC T, GRYPIFFA, TETRAGRIPIFFA,

PREVACUN, PREVACUN T, EQUIFFA, RESEQUIN.

 

Obowiązują szczepienia bazowe, następnie podtrzymujące – co 6 m-cy od II-go szczepienia bazowego. Przy przekroczeniu terminów szczepień podtrzymujących należy rozpocząć od szczepienia bazowego.


KOŃ NIE MOŻE BYĆ SZCZEPIONY PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI PRZED UDZIAŁEM W ZAWODACH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW

 

Chcąc zaoszczędzić Państwu problemu z wyborem ubezpieczenia, WMZJ pragnie zaproponować firmę Concordia. Po rozmowach z Przedstawicielem firmy udało Nam się wynegocjować korzystne warunki. Ubezpieczenie NNW dla osób wyczynowo uprawiających sport jeździectwo, w zakresie pełnym obejmuje nie tylko starty w zawodach na wszelkich szczeblach , treningi, dojazd do obiektu i powrót, ale także wszelkie nie związane z jeździectwem następstwa nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą. 

 

SUMA UBEZPIECZENIA -   10.000 

 

SKŁADKA -85 ZŁ za jedną osobę

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w następnym dniu od dnia opłacenia składki na konto bankowe, a trwa do końca roku kalendarzowego. W sytuacji przystąpienia do ubezpieczenia po każdym kwartale roku kalendarzowego, składka będzie ulegała odpowiedniemu pomniejszeniu. Przystępując w poszczególnych kwartałach, składka przedstawia się jak poniżej:

od 01.01 - 31.03 do 31.12.2015 - składka 85 zł,

od 01.04 - 31.06 do 31.12.2015 - składka 63 zł,

od 01.07 - 31.09 do 31.12.2015 - składka 43 zł.

od 01.10 - 31.12 do 31.12.2015 - składka 22 zł 

 

Wysokość odszkodowania ustalana w systemie %  za %, oznacza to, że za każdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez Lekarza Concordia, ubezpieczony otrzymuje 1% sumy ubezpieczenia. 

 

Procedura  wykupienia polisy NNW dla zawodników WMZJ.

1.      Zaakceptowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
2.      Przelew bankowy na konto :

69 1020 3583 0000 3102 0127 3010

Ubezpieczenia, 14-200 Iława, ul. Mickiewicza 27. 

W treści wpisując-imię, nazwisko, adres zameldowania oraz pesel osoby, której ubezpieczenie ma dotyczyć.

W razie jakichkolwiek pytań, jak również w sytuacji zainteresowania polisą o wyższej sumie ubezpieczenia proszę o kontakt z biurem ubezpieczeń nr Tel. 89 6448111, kom. 608399151, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.