PROO5 można składać wnioski na zakup paszy czy innych niezbędnych teraz wydatków (nie zakup koni) – 10 tys PLN jednorazowo, bez wkładów własnych.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA

Naciśnij, aby uzyskać inforamcję.