PREZES:

Krzysztof Ferenstein

Prezes
monisia-pasik@wp.pl
603 780 441

ZARZĄD:

Kontakt do zarządu: zarzad.wmzj@wp.pl

Piotr Gębicki

Vice-Prezes
piotrek.gebicki@gmail.com

Zbigniew Witkowski

Vice-Prezes

Dagmara Kaczmarczyk

Sekretarz

dagmarakaczmarczyk1993@gmail.com

Monika Pasik

Skarbnik

KOLEGIUM SĘDZIÓW

Zbigniew Witkowski

Przewodniczący
zarzad.wmzj@wp.pl

KOMISJA REWIZYJNA:

Tomasz Burzyński

Agnieszka Kwiatkowska

Anna Zagrodzka

REJESTRACJE I LICENCJE:

Aleksandra Milewska

CZŁONKOWIE HONOROWI WMZJ:

Janusz Michalski

© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.