Projekt budżetu na 2023:

1.      Halowy Puchar Warmii i Mazur w kategorii Kuce A0, A1, A2 i Juniorzy Młodsi DK – 4.000.zł (po 1.000.-dla każdej kategorii) 2.000.-zł

2.      Mistrzostwa Warmii i Mazur Seniorzy, Juniorzy, Juniorzy Młodsi Kuce do 131, Kuce 132 -149

40.000.zł ogólnie + 5.000.-zł

3.      OOM Finały (ubrania, wpisowe, startowe)

4.      Mistrzostwa Warmii i Mazur w ujeżdżeniu- 6.000.-zł +2.000.-zł

5.      Sport dzieci (Liga) – 2.000.-zł

6.      Szkolenia zawodników ( 4 x  3000.-zł = 12.000.zł brutto)

7.      Opłata Biura Rachunkowego 5.400.-zł

8.      Opłata Pracownika Administracyjnego 10.000.-zł

9.      Delegacje – 5.000.-zł

10.   Fundusz rezerwowy 5.000.-zł

© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.