DOFINANSOWANIA ORAZ NAGRODY UCHWALONE PRZEZ ZARZĄD WMZJ NA ROK 2021

Dofinasowania:

  1. Dofinansowanie organizacji Mistrzostw Warmii i Mazur /flo, puchary,szarfy/ – 2.000.- PLN
  2. Nagrody w kategorii juniorzy, seniorzy – 20.000.- PLN ( w tym kuce, juniorzy młodsi nagrody w formie bonu rzeczowego)
© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.