Regulamin rejestracji i licencjonowania WMZJ

WMZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później niż 2 tygodnie przed zawodami, WMZJ nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok.

Proces rejestracji zaczyna się od momentu wpłynięcia na konto WMZJ wymaganych oplat rejestracyjno-licencyjnych oraz wymaganych druków na adres e-mail. Wszystkie druki rejestracyjno-licencyjne są dostępne na stronie WMZJ poniżej. Zachęcamy więc Państwa do przesyłania kompletu dokumentów e-mailem, co przyspiesza i upraszcza procedurę. Prosimy pamiętać o zamieszczeniu numeru kontaktowego oraz o starannym wypełnianiu dokumentów literami drukowanymi tak aby były czytelne (skany zaświatczenia lekarskiego oraz skan ubezpiezczenia tak aby były czytelne).

Sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą mailową na adres rejestracje@wmzj.pl

PONIŻEJ WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

REJESTRACJA ZAWODNIKA

Online – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wniosek przynależności klubowej

LICENCJA ZAWODNIKÓW

Online – Wniosek licencyjny zawodnika
Wypełnione – Wniosek licencyjny zawodnika
Wniosek przynależności klubowej

REJESTRACJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji

LICENCJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do licencji

PRZEREJESTROWANIE KONIA

i
Skan Paszportu urzędowego
i
Potwierdzenie przelewu

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Wypełniony – Druk zmiany barw klubowych
Wypełniony – Wniosek licencyjny zawodnika w przypadku, gdy zawodnik ubiega się o aktualną licencję w barwach nowego klubu.
i
Potwierdzenie przelewu

NADAWANIE KLAS SPORTOWYCH

Wypełniona – Karta zdobywania norm licencyjnych – podpisana przez sędziów głównych zawodów
Wypeniony – Protokół na licencję III stopnia w skokach przez przeszkody

REJESTRACJA KLUBU W WMZJ

Deklaracja członkowska klubu
Karta rejestracyjna klubu
i
Statut klubu/stowarzyszenia
i
Wpis ze starostwa/KRS
i
Potwierdzenie przelewu
Po przesłaniu ww. dokumentów Zarząd WMZJ na najbliszym posiedzeniu podejmuje decyzję o przyjęciu klub/stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych WMZJ.

Dokumenty należy przesłać na adres rejestracje@wmzj.pl oraz zarzad.wmzj@wp.pl

OPŁACENIE SŁADKI KLUBOWEJ/LICENCJA ROCZNA KLUBU

i
Klub/Stowarzyszenie zobowiązane jest przesłać potwierdzenie przelewu na adres rejestracje@wmzj.pl
Wypełniony – Wniosek o przyznanie licencji klubowej

Opłacenie składki klubowej jest możliwe po otrzymaniu faktury. Dane do faktury proszę przesyłać na adres rejestracje@wmzj.pl

CENNIK WMZJ

Rodzaj opłaty

Kwota w PLN

Rejestracja klubu
(nie zawiera składki rocznej)

300,-

Roczna składka klubu – członka WMZJ

100,-

Rejestracja zawodnika powyżej 18 lat niezrzeszonego

200,-

Rejestracja zawodnika powyżej 18 lat zrzeszonego

100,-

Rejestracja zawodnika poniżej 18 lat niezrzeszonego

150,-

Rejestracja zawodnika poniżej 18 lat zrzeszonego

50,-

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 lat zrzeszony

50,-

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 lat niezrzeszony 

150,-

Licencja roczna zawodnika poniżej 18 lat zrzeszony

20,-

Licencja roczna zawodnika poniżej 18 lat niezrzeszony

60,-

Rejestracja konia

50,-

Licencja konia

25,-

Przerejestrowanie zawodnika

50,-

Przerejestrowanie konia

50,-

Uchwała Zarządu WMZJ numer 01/24/06/2020 z dnia 24.06.2020

 

Zarząd WMZJ podjął decyzje o wprowadzeniu licencji jednorazowej dla konia uprawniającej do startów w zawodach szczebla regionalnego na terenie WMZJ, posiadającego rejestracje w PZHK. Koszt licencji jednorazowej dla konia 60 PLN opłaty należy dokonać w biurze zawodów. Lista koni wraz zawodnikami załączona jest do sprawozdania sędziowskiego przesłanego do KS WMZJ. Organizator w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów wpłaca sumę z wydanych licencji na konto WMZJ.

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres rejestracje@wmzj.pl

Wszystkie opłaty za rejestracje nie zawierają opłat za licencje.

Opłat dokonujemy na konto Warmińsko- Mazurskiego Związku Jeździeckiego:

nr konta: 20 1020 3541 0000 5102 0066 1991

LEKARZE

Poniżej lista przychodni które obsługują dorosłych:

1.Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Olsztyn , ul. Dworcowa 28, tel.89 533-06-33

2.Przychodnia Medyk, Olsztyn, ul. Janowicza 1, tel.89 543-10-22
SZCZEPIENIE KONI

Dopuszczone szczepionki: FLUVAC, FLUVAC T, GRYPIFFA, TETRAGRIPIFFA, PREVACUN, PREVACUN T, EQUIFFA, RESEQUIN.

Obowiązują szczepienia bazowe, następnie podtrzymujące – co 6 m-cy od II-go szczepienia bazowego. Przy przekroczeniu terminów szczepień podtrzymujących należy rozpocząć od szczepienia bazowego.

Koń nie może być szczepiony poźniej niż 7 dni przed udziałem w zawodach.

UBEZPIECZENIA ZAWODNIKÓW
© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.