Regulamin rejestracji i licencjonowania WMZJ

 WMZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później niż 2 tygodnie przed zawodami, WMZJ nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok.

Proces rejestracji zaczyna się od momentu wpłynięcia na konto WMZJ wymaganych oplat rejestracyjno-licencyjnych oraz wymaganych druków na adres e-mail. Wszystkie druki rejestracyjno-licencyjne są dostępne na stronie WMZJ poniżej. Zachęcamy więc Państwa do przesyłania kompletu dokumentów e-mailem, co przyspiesza i upraszcza procedurę. Prosimy pamiętać o zamieszczeniu numeru kontaktowego oraz o starannym wypełnianiu dokumentów literami drukowanymi tak aby były czytelne (skany zaświatczenia lekarskiego oraz skan ubezpiezczenia tak aby były czytelne).

Sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą mailową na adres rejestracje@wmzj.pl

Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.

Ubezpieczenie musi obejmować okres od 1 stycznia lub od daty wystawienia licencji do 31 grudnia bieżącego roku. Ubezpieczenie musi zawierać adnotację, że obejmuje jeździectwo, bądź szerzej – sporty ekstremalne.

 

 

PONIŻEJ WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

REJESTRACJA ZAWODNIKA

Online – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wniosek przynależności klubowej

LICENCJA ZAWODNIKÓW

Online – Wniosek licencyjny zawodnika
Wypełnione – Wniosek licencyjny zawodnika
Wniosek przynależności klubowej

REJESTRACJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji

LICENCJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do licencji

PRZEREJESTROWANIE KONIA

i
Skan Paszportu urzędowego
i
Potwierdzenie przelewu

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Wypełniony – Druk zmiany barw klubowych
Wypełniony – Wniosek licencyjny zawodnika w przypadku, gdy zawodnik ubiega się o aktualną licencję w barwach nowego klubu.
i
Potwierdzenie przelewu

NADAWANIE KLAS SPORTOWYCH

Wypełniona – Karta zdobywania norm licencyjnych – podpisana przez sędziów głównych zawodów
Wypeniony – Protokół na licencję III stopnia w skokach przez przeszkody

REJESTRACJA KLUBU W WMZJ

Deklaracja członkowska klubu
Karta rejestracyjna klubu
i
Statut klubu/stowarzyszenia
i
Wpis ze starostwa/KRS

Przelew na podstawie wystawionej faktury

Po przesłaniu ww. dokumentów Zarząd WMZJ na najbliszym posiedzeniu podejmuje decyzję o przyjęciu klub/stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych WMZJ.

Dokumenty należy przesłać na adres wmzj@wmzj.pl oraz zarzad.wmzj@wp.pl

OPŁACENIE SŁADKI KLUBOWEJ/LICENCJA ROCZNA KLUBU

Wypełniony – Wniosek o przyznanie licencji klubowej

Przelew na podstawie wystawionej faktury

Opłacenie składki klubowej jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu faktury. Termin opłacenia składki do końca stycznia każdego roku.

Wniosek proszę przesyłać na adres wmzj@wmzj.pl

CENNIK WMZJ

Obowiązujący od 01.01.2021 uchwalony uchwałą nr 02/07/11/2021

 

Rodzaj opłaty

Kwota w PLN

Rejestracja klubu
(nie zawiera składki rocznej)

500,-

Roczna składka klubu – członka WMZJ

200,-

Rejestracja zawodnika powyżej 18 lat niezrzeszonego

300,-

Rejestracja zawodnika powyżej 18 lat zrzeszonego

150,-

Rejestracja zawodnika poniżej 18 lat niezrzeszonego

200,-

Rejestracja zawodnika poniżej 18 lat zrzeszonego

100,-

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 lat zrzeszony

100,-

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 lat niezrzeszony 

200,-

Licencja roczna zawodnika poniżej 18 lat zrzeszony

50,-

Licencja roczna zawodnika poniżej 18 lat niezrzeszony

100,-

Rejestracja konia

50,-

Licencja konia

50,-

Przerejestrowanie zawodnika

100,-

Przerejestrowanie konia/kuca

100,-

 

 

 

Uchwała Zarządu WMZJ numer 01/24/06/2020 z dnia 24.06.2020

 

Zarząd WMZJ podjął decyzje o wprowadzeniu licencji jednorazowej dla konia uprawniającej do startów w zawodach szczebla regionalnego na terenie WMZJ, posiadającego rejestracje w PZHK. Koszt licencji jednorazowej dla konia 60 PLN opłaty należy dokonać w biurze zawodów. Lista koni wraz zawodnikami załączona jest do sprawozdania sędziowskiego przesłanego do KS WMZJ. Organizator w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów wpłaca sumę z wydanych licencji na konto WMZJ.

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres rejestracje@wmzj.pl

Wszystkie opłaty za rejestracje nie zawierają opłat za licencje.

Opłat dokonujemy na konto Warmińsko- Mazurskiego Związku Jeździeckiego:

nr konta: 20 1020 3541 0000 5102 0066 1991

LEKARZE

Poniżej lista przychodni które obsługują dorosłych:

1.Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Olsztyn , ul. Dworcowa 28, tel.89 533-06-33

2.Przychodnia Medyk, Olsztyn, ul. Janowicza 1, tel.89 543-10-22
SZCZEPIENIE KONI

Dopuszczone szczepionki: FLUVAC, FLUVAC T, GRYPIFFA, TETRAGRIPIFFA, PREVACUN, PREVACUN T, EQUIFFA, RESEQUIN.

Obowiązują szczepienia bazowe, następnie podtrzymujące – co 6 m-cy od II-go szczepienia bazowego. Przy przekroczeniu terminów szczepień podtrzymujących należy rozpocząć od szczepienia bazowego.

Koń nie może być szczepiony poźniej niż 7 dni przed udziałem w zawodach.

UBEZPIECZENIA ZAWODNIKÓW
© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.