Regulamin rejestracji i licencjonowania WMZJ

WMZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później niż 2 tygodnie przed zawodami, WMZJ nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok.

Proces rejestracji zaczyna się od momentu wpłynięcia na konto WMZJ wymaganych oplat rejestracyjno-licencyjnych oraz wymaganych druków na adres e-mail. Wszystkie druki rejestracyjno-licencyjne są dostępne na stronie WMZJ poniżej. Zachęcamy więc Państwa do przesyłania kompletu dokumentów e-mailem, co przyspiesza i upraszcza procedurę. Prosimy pamiętać o zamieszczeniu numeru kontaktowego oraz o starannym wypełnianiu dokumentów literami drukowanymi tak aby były czytelne (skany zaświatczenia lekarskiego oraz skan ubezpiezczenia tak aby były czytelne).

Sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą mailową na adres rejestracje@wmzj.pl

PONIŻEJ WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

REJESTRACJA ZAWODNIKA

Online – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Online – Wniosek licencyjny zawodnika
Wypełnione – Wniosek licencyjny zawodnika
Zgoda rodziców na starty- w przypadku zawodników niepełnoletnich
Zgoda rodziców na rejestracje – w przypadku osob niepełnoletnich
i
Ubezpieczenie NNW jeździectwo lub wycznowe uprawnianie sportu
i
Zaświatczenie lekarskie od lekarza sportowego
i
Potwierdzenie przelewu

LICENCJA ZAWODNIKÓW

Online – Wniosek licencyjny zawodnika
Wypełnione – Wniosek licencyjny zawodnika
Zgoda rodziców na starty- w przypadku zawodników niepełnoletnich
i
Zaświatczenie lekarskie od lekarza sportowego
i
Ubezpieczenie NNW jeździectwo lub wycznowe uprawnianie sportu
i
Potwierdzenie przelewu

REJESTRACJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji
i
Skan Paszportu urzędowego
i
Przy kucach i małych koniach wymagany skan certyfikatu wzrostu
i
Potwierdzenie przelewu

LICENCJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do licencji
i
Potwierdzenie przelewu

PRZEREJESTROWANIE KONIA

i
Skan Paszportu urzędowego
i
Potwierdzenie przelewu

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Wypełniony – Druk zmiany barw klubowych
Wypełniony – Wniosek licencyjny zawodnika w przypadku, gdy zawodnik ubiega się o aktualną licencję w barwach nowego klubu.
i
Potwierdzenie przelewu

NADAWANIE KLAS SPORTOWYCH

Wypełniona – Karta zdobywania norm licencyjnych – podpisana przez sędziów głównych zawodów
Wypeniony – Protokół na licencję III stopnia w skokach przez przeszkody

REJESTRACJA KLUBU W WMZJ

Deklaracja członkowska klubu
Karta rejestracyjna klubu
i
Statut klubu/stowarzyszenia
i
Wpis ze starostwa/KRS
i
Potwierdzenie przelewu
Po przesłaniu ww. dokumentów Zarząd WMZJ na najbliszym posiedzeniu podejmuje decyzję o przyjęciu klub/stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych WMZJ.

Dokumenty należy przesłać na adres rejestracje@wmzj.pl oraz zarzad.wmzj@wp.pl

OPŁACENIE SŁADKI KLUBOWEJ/LICENCJA ROCZNA KLUBU

i
Klub/Stowarzyszenie zobowiązane jest przesłać potwierdzenie przelewu na adres rejestracje@wmzj.pl
Wypełniony – Wniosek o przyznanie licencji klubowej

CENNIK WMZJ

Rodzaj opłaty

Kwota w PLN

Rejestracja Klubu w WMZJ
/ nie zawiera składki rocznej/

300,-

Roczna składka Klubu – członka WMZJ

100,-

Rejestracja zawodnika seniora – niezrzeszonego

200,

Rejestracja zawodnika seniora- zrzeszonego

100,-

Rejestracja zawodnika juniora- niezrzeszonego

150,-

Rejestracja zawodnika juniora- zrzeszonego

50,-

Licencja zawodnika seniora  na dany rok kalendarzowy

50,-

Licencja zawodnika seniora- niezrzeszony 

150,-

Licencja zawodnika juniora na dany rok kalendarzowy

20,-

Licencja zawodnika juniora - niezrzeszony

60,-

Rejestracja konia

50,-

Licencja konia

25,-

Przerejestrowanie zawodnika

50,-

Przerejestrowanie konia

50,-

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres rejestracje@wmzj.pl

Wszystkie opłaty za rejestracje nie zawierają opłat za licencje.

Opłat dokonujemy na konto Warmińsko- Mazurskiego Związku Jeździeckiego:

nr konta: 20 1020 3541 0000 5102 0066 1991

SZCZEPIENIE KONI

Dopuszczone szczepionki: FLUVAC, FLUVAC T, GRYPIFFA, TETRAGRIPIFFA, PREVACUN, PREVACUN T, EQUIFFA, RESEQUIN.

Obowiązują szczepienia bazowe, następnie podtrzymujące – co 6 m-cy od II-go szczepienia bazowego. Przy przekroczeniu terminów szczepień podtrzymujących należy rozpocząć od szczepienia bazowego.

Koń nie może być szczepiony poźniej niż 7 dni przed udziałem w zawodach.

© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.