Regulamin rejestracji i licencjonowania WMZJ

Sprawy rejestracyjno-licencyjne można załatwić drogą mailową na adres rejestracje@wmzj.pl

Wszystkie opłaty za rejestracje nie zawierają opłat za licencje.

Opłat dokonujemy na konto Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego:

nr konta: 20 1020 3541 0000 5102 0066 1991

WMZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem zawodników w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. Rejestrowanie się w takim właśnie terminie gwarantuje zawodnikowi, że zostanie on wpisany do bazy PZJ i będzie mógł wystartować w zawodach. Składając dokumenty później, niż 2 tygodnie przed zawodami, WMZJ nie daje gwarancji, że zdoła dokonać rejestracji lub wpisania licencji na aktualny rok.

Ubezpieczenie musi obejmować okres od 1 stycznia lub od daty wystawienia licencji do 31 grudnia bieżącego roku. Ubezpieczenie musi zawierać adnotację, że obejmuje jeździectwo, bądź szerzej – sporty ekstremalne.

Zgodnie z uchwałą  NR U/0014/E/2023, od 01.01.2024 istnieje możliwość zakupu LICENCJI EKSPRESOWEJ – polegającej na uzyskaniu licencji zawodnika lub konia w ciągu 48 godzin. Koszt takiej licencji to opłata potrójna, względem cennika. W celu sprawnego wystawienia takiej licencji, prosimy o informację smsem na nr: 605 378 334.

 

Koszt licencji jednorazowej dla konia, uprawniającej do startów w zawodach szczebla regionalnego na terenie WMZJ, posiadającego rejestracje w PZHK:

Uchwałą Zarządu WMZJ NR U/0013/E/2023, koszt licencji jednorazowej dla konia wynosi 70 PLN. Opłaty należy dokonać w biurze zawodów. Lista koni z wystawionymi licencjami jednorazowymi dołączana jest do sprawozdań sędziowskich przesyłanych do KS WMZJ.   

PONIŻEJ WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

REJESTRACJA ZAWODNIKA

Online – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie zawodnika do rejestracji
Wniosek przynależności klubowej

LICENCJA ZAWODNIKÓW

Online – Wniosek licencyjny zawodnika
Wypełnione – Wniosek licencyjny zawodnika
Wniosek przynależności klubowej

REJESTRACJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji

LICENCJA KONIA

Online – Zgłoszenie konia do rejestracji/licencji
Wypełnione – Zgłoszenie konia do licencji

PRZEREJESTROWANIE KONIA

i
Skan Paszportu urzędowego
i
Potwierdzenie przelewu

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Wypełniony – Druk zmiany barw klubowych
Wypełniony – Wniosek licencyjny zawodnika w przypadku, gdy zawodnik ubiega się o aktualną licencję w barwach nowego klubu.
i
Potwierdzenie przelewu

NADAWANIE KLAS SPORTOWYCH

Wypełniona – Karta zdobywania norm licencyjnych – podpisana przez sędziów głównych zawodów
Wypeniony – Protokół na licencję III stopnia w skokach przez przeszkody

REJESTRACJA KLUBU W WMZJ

Deklaracja członkowska klubu
Karta rejestracyjna klubu
i
Statut klubu/stowarzyszenia
i
Wpis ze starostwa/KRS

Przelew na podstawie wystawionej faktury

Po przesłaniu ww. dokumentów Zarząd WMZJ na najbliszym posiedzeniu podejmuje decyzję o przyjęciu klub/stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych WMZJ.

Dokumenty należy przesłać na adres wmzj@wmzj.pl oraz zarzad.wmzj@wp.pl

OPŁACENIE SŁADKI KLUBOWEJ/LICENCJA ROCZNA KLUBU

Wypełniony – Wniosek o przyznanie licencji klubowej

Przelew na podstawie wystawionej faktury

Opłacenie składki klubowej jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu faktury. Termin opłacenia składki do końca stycznia każdego roku.

Wniosek proszę przesyłać na adres wmzj@wmzj.pl

CENNIK WMZJ

Obowiązujący od 01.01.2021 uchwalony uchwałą nr 02/07/11/2021

 

Rodzaj opłaty

Kwota w PLN

Rejestracja klubu
(nie zawiera składki rocznej)

500,-

Roczna składka klubu – członka WMZJ

200,-

Rejestracja zawodnika powyżej 18 lat niezrzeszonego

300,-

Rejestracja zawodnika powyżej 18 lat zrzeszonego

150,-

Rejestracja zawodnika poniżej 18 lat niezrzeszonego

200,-

Rejestracja zawodnika poniżej 18 lat zrzeszonego

100,-

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 lat zrzeszony

100,-

Licencja roczna zawodnika powyżej 18 lat niezrzeszony 

200,-

Licencja roczna zawodnika poniżej 18 lat zrzeszony

50,-

Licencja roczna zawodnika poniżej 18 lat niezrzeszony

100,-

Rejestracja konia

50,-

Licencja konia

50,-

Przerejestrowanie zawodnika

100,-

Przerejestrowanie konia/kuca

50,-

Licencja ekspresowa – patrz: tekst powyżej

 

 

LEKARZE

Poniżej lista przychodni które obsługują dorosłych:

1.Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Olsztyn , ul. Dworcowa 28, tel.89 533-06-33

2.Przychodnia Medyk, Olsztyn, ul. Janowicza 1, tel.89 543-10-22
SZCZEPIENIE KONI

Dopuszczone szczepionki: FLUVAC, FLUVAC T, GRYPIFFA, TETRAGRIPIFFA, PREVACUN, PREVACUN T, EQUIFFA, RESEQUIN.

Obowiązują szczepienia bazowe, następnie podtrzymujące – co 6 m-cy od II-go szczepienia bazowego. Przy przekroczeniu terminów szczepień podtrzymujących należy rozpocząć od szczepienia bazowego.

Koń nie może być szczepiony poźniej niż 7 dni przed udziałem w zawodach.

UBEZPIECZENIA ZAWODNIKÓW
© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.