Statut Warmińsko Mazurskiego Związku Jeździeckiego
Oficjalny Szablon Propozycji
Sprawozdanie Delegata WZJ

Zgoda rodziców na starty

Druk zmiany barw klubowych

Wniosek o przynanie nagrody 

Kadra 

Zgoda rodziców na rejestracje

Wykaz członków WMZJ

DRUKI

Karta zdobywania norm licencyjnych
Protokół na licencję III stopnia w skokach przez przeszkody

TABELE NORM NA KLASY SPORTOWE

ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ SPORTOWYCH

(ŹRÓDŁO: PZJ.PL)

Normy na klasy sportowe – Ujeżdżenie (A)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Ujeżdżenie (A)

Normy na klasy sportowe – Skoki przez Przeszkody (B)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Skoki przez Przeszkody (B)

Normy na klasy sportowe – WKKW (C)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Powożenie (D)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Woltyżerka (E)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Sportowe Rajdy Konne (F) – strona 7 dokumentu

CERTYFIKACJA OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich (źródło: pzj.pl)

Wniosek o nadanie/przedłużenie certyfikatu (źródło: pzj.pl)

Regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich (źródło: pzj.pl)

ORGANIZACJA ZAWODÓW

Wytyczne dla organizatorów

Podstawowa stawka sędziowska (źródło: pzj.pl)

REGULAMINY

Regulamin zawodów Towarzyskich WMZJ

Regulamin Mistrzostw Warmii i Mazur obowiązujący od 2020

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Zgłoszenie szkolenia/konferencji/kursu/egzaminu – szkoleniowcy (źródło: pzj.pl)

Zgłoszenie kursu podstawowego/semianrium licencyjnego/dokształcającego – osoby oficjalne (źródło: pzj.pl)

AKTY PRAWNE

Ustawa o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857)

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104)

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172)

© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.