Statut Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego

Oficjalny Szablon Propozycji
Sprawozdanie Delegata WZJ

Zgoda rodziców na rejestracje

Załącznik do sprawozdania sędziowskiego

Druk zmiany barw klubowych

Zgoda rodziców na starty

Protokół JK

DRUKI

Karta zdobywania norm licencyjnych
Protokół na licencję III stopnia w skokach przez przeszkody

TABELE NORM NA KLASY SPORTOWE

ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ SPORTOWYCH

(ŹRÓDŁO: PZJ.PL)

Normy na klasy sportowe – Ujeżdżenie (A)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Ujeżdżenie (A)

Normy na klasy sportowe – Skoki przez Przeszkody (B)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Skoki przez Przeszkody (B)

Normy na klasy sportowe – WKKW (C)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Powożenie (D)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Woltyżerka (E)

Warunki uzyskiwania uprawnień sportowych – Sportowe Rajdy Konne (F) – strona 7 dokumentu

CERTYFIKACJA OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich (źródło: pzj.pl)

Wniosek o nadanie/przedłużenie certyfikatu (źródło: pzj.pl)

Regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich (źródło: pzj.pl)

ORGANIZACJA ZAWODÓW

Wytyczne dla organizatorów

Szablon rozliczeń osób oficjalnych i stawka podstawowa 2023 (źródło: pzj.pl)

REGULAMINY

Regulamin zawodów Towarzyskich WMZJ

Regulamin Mistrzostw Warmii i Mazur obowiązujący od 2020

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Zgłoszenie szkolenia/konferencji/kursu/egzaminu – szkoleniowcy (źródło: pzj.pl)

Zgłoszenie kursu podstawowego/semianrium licencyjnego/dokształcającego – osoby oficjalne (źródło: pzj.pl)

AKTY PRAWNE

Ustawa o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857)

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104)

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172)

© 2020 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.