Dnia 26.02.2020 Zarząd WMZJ uchwałą numer 01/26/02/2020 znowelizował Regulamin Zawodów Towarzykich.