Zarząd WMZJ wyznaczył w terminie 10 marca 2020 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze o godzinie 16.00 w sali wykładowej Ośrodka Jeździeckiego UWM – Słoneczna 51A, 10-725 Olsztyn.