Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych nowy Klub Sportowy Marel Team.

28.10.20