SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW I KONWOJENTÓW TRANSPORTUJACYCH ZWIERZĘTA

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce,szkolenieodbywa sięw formie ONLINESzczegółowe przepisy dotyczące komercyjnego transportu zwierząt kręgowych zawarte są w rozporządzeniu Rady  (WE)  NR  1/2005  z  dnia  22  grudnia  2004  r.  w  sprawie  ochrony  zwierząt  podczas  transportu  i związanych  z  tym  działań  oraz  zmieniające  dyrektywy  64/432/EWG  i  93/119/WE  oraz  rozporządzenie (WE) nr 1255/97.Zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem  przewozów  komercyjnych  zwierząt  kręgowych  na  terytorium  Unii Europejskiej mogą dokonywać jedynie przewoźnicy posiadający zezwolenie(LICENCJĘ).  Transport  w celach komercyjnych nie jest ograniczony do transportu związanego z jednoczesną wymiana pieniędzy, towarów lub usług. Przykładem takiego transportu jestm.in.:przewóz na wystawy, pokazy i konkursy.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej do której kursanci otrzymują indywidualny dostęp.

Licencja dla kierowcy jest wystawiana bezterminowo przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i uprawnia do transportu wszystkich gatunków zwierząt na terenie UE.

Cena szkolenia 350 zł

ZAPISY ORAZ INFORMACJE O SZKOLENIU:

Tel. 607608 733e-mail: sekretariat@centrumszkoleniowe.net

www.centrumszkoleniowe.net