Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych nowy Klub Masuria Sport Horses.

16.02.21