Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki planuje zorganizować seminarium licencyjne – B Online 10 i 12.03.2021. Wykładowca Pan Dariusz Orzoł. Zgłoszenia i wszelkie informacje pod adresem dariusz_o@people.pl