Zarząd podjął decyzję o odwołaniu MWiM-A i przeniesieniu MWiM-B na termin 20-22.08.2021r Dąbrówka Mała.