Zarząd WMZJ zwołuje Walny Zjazd Delegatów  na dzień 19.08.2021 – Dąbrówka Mała.

19.07.2021