Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki zaprasza na podstawowy kurs sędziowski w konkurencji B w dniach 20-21.11.2021 w Stadninie Koni Rzeczna na godz. 16:00. Wykładowcą będzie Pan Dariusz Orzoł. Zgłoszenia i szczegóły można uzyskać kontaktując się przez adres mailowy: zarzad.wmzj@wp.pl.