Bardzo prosimy o czytelne wypełnianie dokumentów oraz o przesyłanie dokumentów na adres związku po odbytym egzaminie.