Szanowni Członkowie Warmińsko Mazurskiego Związku Jeździeckiego!

 

Zarząd po raz trzeci zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze. Niestety dwa pierwsze nie mogły być uznane, jako niezgodne ze statutem oraz ze względu na brak odpowiedniej ilości delegatów i inne przyczyny proceduralne.

W związku z tym, na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2022 Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie w dniu 25 października 2022 roku w Kortowie.

Biorąc pod uwagę wiele głosów z naszego środowiska, Zarząd zdecydował dodać do standardowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego projekt zmian naszego Statutu, który został dostosowany do Statutu PZJ.

Przysyłając wkrótce Państwu elektronicznie komplet materiałów na Zjazd, prześlemy również projekt Statutu, z którym zapoznacie się Państwo i wniesiecie na Zjeździe swoje uwagi, aby można je było przegłosować.

Zarząd chciałby zwrócić uwagę na uaktywnienie naszej strony internetowej www.wmzj.pl, na której znajdziecie Państwo wiele ciekawych wiadomości z życia naszego Związku oraz wszystkie materiały dotyczące Zjazdu.

 

Tylko od Państwa frekwencji i aktywności w pracy Związku zależy, jak będziemy postrzegani przez innych.

W związku z tym, zwracam się do Państwa: WEŹCIE UDZIAŁ W ZJEŹDZIE I AKTYWNIE UCZESTNICZCIE W ŻYCIU ZWIĄZKU.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes Krzysztof Ferenstein