Warmińsko Mazurski Związek Jeździecki organizuje licencyjny kurs sędziowski.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się na adres zarzad.wmzj@wp.pl
O terminie i miejscu poinformujemy zainteresowanych niezwłocznie po zebraniu przynajmniej kilku chętnych.