Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki zaprasza na seminaria dla sędziów i komisarzy w formie online.

Seminarium dla sędziów skoków przez przeszkody odbędzie się w dwóch częściach, w dniach 5 (cz. I) i 6 grudnia 2023 (cz. II) w godzinach 19.00 – 22.00 – prowadzącym będzie Pan Dariusz Orzoł.

Seminarium dla komisarzy odbędzie się w dniach 12 (cz. I) – 13 grudnia 2023 (cz. II) w godzinach 19.00 – 22.00 z Panią Małgorzatą Szkudlarek.

 

Warunkiem uczestnictwa w seminariach jest wpłata 100 zł (koszt łączny obu seminariów – tylko dla członków WMZJ) lub 200 zł (koszt łączny dla członków pozostałych OZJ) na konto WMZJ:  PKO BP  20 1020 3541 0000 5102 0066 1991 

Pierwszeństwo w seminarium mają członkowie Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy kierować do dnia 01.12.2023 rok na adres:  zarzad.wmzj@wp.pl   Link na spotkanie zostanie przesłany dwa dni przed datą seminarium.