Wniosek licencyjny zawodnika


Zmiana adresu:
*wypełnij jeśli adres jest inny niż dotychczasowo podany


Ja niżej podpisany/a wnioskuję o rejestrację w Warmińsko - Mazurskim Związku Jeździeckim:


Proszę o przyznanie regionalnej licencji zawodnika upoważniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym szczebla regionalnego w

Zobowiązuję się do startów: