Kurs Doszkalający dla Komisarzy – Awans z Klasy 3 na Klasę 2 – S/D/B/54/2021 – OnlineWarmińsko-Mazurski Związek Jeździecki planuje zorganizować podstawowy kurs sędziowski w konkurencji ujeżdżenia – A w terminie 23-24.01.2021 miejsce kursu Dąbrówka Mała “JKS U Robsonów”. Wykładowca Pan Krzysztof Tomaszewski szacowany koszt 250 PLN w zależności od ilości osób. Dla uczestników kursu organizator zapewnia praktyki podczas zawodów. Zgłoszenie (Imię Nazwisko) proszę przesyłać na adres zarzad.wmzj@wp.pl. Artykuł 14 SĘDZIA JEŹDZIECKI Sędzią jeździeckim może zostać osoba:

  • pełnoletnia,
  • posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ,
  • która pisemnie wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przepisami PZJ,
  • posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień: o odznaka jeździecka, o klasa/licencja sportowa w jeździectwie w danej konkurencji, o jeździeckie uprawnienia szkoleniowca PZJ, o wykształcenie w kierunku hodowli/sportu konnego,
  • która ukończy podstawowy kurs sędziowski w jednej z konkurencji jeździeckich, odbędzie przewidzianą praktykę na zawodach, zda egzamin na zawodach wyznaczonych przez właściwe KS WZJ i złoży ślubowanie o poniższej treści:

https://pzj.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zatwierdzone-Przepisy-o-Osobach-Oficjalnych-wyd.-1.2-clean.pdf