W dniu 8 kwietnia 2024 roku na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Kortowie odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego.

 

W zjeździe udział wzięło 35 delegatów reprezentujących kluby naszego Związku. Po przedstawieniu sprawozdania i uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, Delegaci przystąpili do wyboru Prezesa Związku. Zgłoszono 2 kandydatów: Pana Krzysztofa Ferensteina oraz Pana Daniela Piechotę. W wyniku głosowania stosunkiem 21 do 14 Prezesem został Pan Krzysztof Ferenstein. Do Zarządu zostali wybrani: Zbigniew Witkowski, Monika Pasik, Monika Dudkowska oraz Dagmara Kaczmarczyk.

 

Została również wybrana Komisja Rewizyjna – jej skład to: Tomasz Burzyński, Anna Iller, Krzysztof Jaczewski.

 

Delegatami na zjazd PZJ zostali wybrani: Krzysztof Ferenstein, Anna Iller, Dagmara Kaczmarczyk, Monika Pasik, rezerwowymi Tomasz Burzyński, Julia Bejda, Jerzy Grzela.

 

Zarząd bardzo dziękuje wszystkim Delegatom za przybycie oraz udział w dyskusji na temat pracy zarządu.