KURS PODSTAWOWY dla GOSPODARZY TORU
w konkurencji SKOKI PRZEZ PRZESZKODY
(kurs zatwierdzony w PZJ pod nr: G/P/B/61/2021)

 

Warmińsko – Mazurski Związek Jeździecki zaprasza na kurs podstawowy dla Gospodarzy Toru
w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

 • Organizator: Warmińsko – Mazurski Związek Jeździecki
 • Data: 6–7.03.2021
 • Miejsce kursu: JKS „U Robsonów”, Dąbrówka Mała 18, Barczewo
 • Prowadzący: Adam Galuba, Gospodarz Toru FEI lev. 3
 • Kierownik Kursu: Lucjan Tarnowski

UWAGA: Uczestnicy muszą być wyposażeni w: ołówek, temperówka, gumka do ścierania, linijka

Organizator zapewnia: serwis kawowy. Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów +48 89 514 83 40
Zgłoszenia i opłaty: zgłoszenie Imię Nazwisko na adres zarzad.wmzj@wp.pl Koszt kursu 300 PLN minimalna ilość osób 13

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość odbywania praktyk w Ośrodku Jeździeckim Ekwador.

Program Kursu:

06.03.2021

 • 8:00 – 8:30 Przybycie i rejestracja uczestników
 • 8:30 – 13:00 Zajęcia teoretyczne:
  • rys historyczny, gospodarz toru i jego rola w sporcie jeździeckim
  • przepisy i regulaminy definiujące pracę Gospodarza Toru
  • przeszkody: budowa, rodzaje, materiały, kolory i ich wpływ na stopień trudności
  • koncepcja budowy parkuru, dostosowanie stopnia trudności
  • Zadanie 1 – projekt parkuru
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 21:00 Zajęcia teoretyczne cd:
  • Omówienie zadania nr 1
  • Teoria skoku przez przeszkodę
  • Linie i szeregi
  • Zadanie 2 – projekt parkuru
  • Omówienie zadania nr 2

07.03.2021

 • 8:00 – 11:00 Zajęcia praktyczne na hali konkursowej
 • 11:00 – 14:00 Zajęcia teoretyczne cd:
  • Rodzaje konkursów, liczba przeszkód i skoków, rozgrywki
  • Projektowanie parkurów: trasa przebiegu, zakręty
  • Organizacja pracy Gospodarza Toru i jego zespołu
 • 14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 18:00 Zajęcia teoretyczne cd:
  • Zadanie nr 3 (finałowe)
  • Omówienie i ocena zadania nr 3
  • Wolna dyskusja
 • 18:00 Zakończenie kursu i pożegnanie uczestników