Powstał nowy mail do współpracy między organizatorami odznak, związkiem oraz WKE, wszelkie sprawy dotyczące odznak proszę kierować na adres wmzj@wmzj.pl