Zarząd WMZJ przyjął w poczet członków zwyczajnych dwa nowe kluby Jeździecki Klub Sportowy Maltanka oraz Stowarzyszenie Jeździeckie Dargon.