Zarząd WMZJ przyjął w poczet członków zwyczajnych dwa nowe kluby: Jeździecki Klub Sportowy Maltanka oraz Stowarzyszenie Jeździeckie Dragon.