28 marca 2022 roku w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie, Pani Agnieszka Górska – Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Oskar Szrajer – Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego,  w obecności delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego, podpisali porozumienie mające na celu utworzenie kierunku kształcenia zawodowego JEŹDZIECTWO.

 

W konsekwencji, w dniu 25 listopada 2022 r. w siedzibie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej miało miejsce podpisanie trójstronnej umowy o współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli: z ramienia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Rektor Uczelni – Pani Agnieszka Górska, w imieniu Rezydent Cosinus Olsztyn Anny Wielowiejskiej Tołoczko – Dyrektor publicznej szkoły branżowej pierwszego stopnia Magdalena Stelmach, Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki reprezentował Pan Prezes Krzysztof Ferenstein. Umowa ma połączyć działania wspomnianych ośrodków, a jej nadrzędnym celem jest kształcenie kadr o specjalności JEŹDZIECTWO. Poczynając od szkoły branżowej Cosinus w Olsztynie, zainteresowani tym procesem kształcenia będą mogli zakończyć edukację nadaniem tytułem Magistra Jeździectwa w Olsztyńskiej Szkole Wyższej i przystąpić do egzaminów na trenera klasy II przy Polskim Związku Jeździeckim.

 

Na dzień dzisiejszy w zajęciach już uczestniczą uczniowie szkoły branżowej Cosinus Olsztyn. Praktyki zawodowe odbywają  się w certyfikowanych ośrodkach akredytowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki. Równocześnie rusza nabór na studia pierwszego stopnia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, by od przyszłego roku akademickiego kierunek JEŹDZIECTWO zaistniał w formule studiów wyższych, zarówno dwustopniowych jak i uzupełniających.