Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego 16 maja 2023 roku o godz.17.00 w Kortowie, w ośrodku Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ->  Otwórz