Zgodnie z § 24 pkt. 22 oraz § 20 pkt.1 Statutu, Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Jeździeckiego zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.
Zebranie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2024 roku w sali wykładowej znajdującej się w Ośrodku Jeździeckim w Kortowie, przy ul. Słonecznej 51A, w Olsztynie.
Pierwszy termin godz. 1700, drugi termin godz. 1715.

Zaproszenia zostały wysłane do Państwa drogą mailową, wraz z niezbędnym oświadczeniem o wyznaczeniu Delegata.
Jednocześnie prosimy przed Zebraniem o przysłanie na adres zarzad.wmzj@wp.pl oświadczenia o wyznaczeniu Delegata klubu na zebranie.

Przed zjazdem zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
                                         
                                              Do zobaczenia
                                               Zarząd WMZJ